Café På Banen

Café på banen er et skridt på vejen mod beskæftigelse og uddannelse på ordinære vilkår, eller så tæt på ordinære vilkår som det er muligt for den pågældende visiterede medarbejder. Vi er en forretning som er afhængige af vores omsætning. Det betyder at når man visiteres til et forløb i caféen bliver man mødt som medarbejder, ikke som klient, og man oplever at ens indsats gør en reel forskel i hverdagen. Vi ser potentialet hos medarbejderen og vi tør stille de krav som fremmer udviklingen af nye kompetencer.

Målgruppe

Dem der kan have gavn af et forløb i caféen er aktivitetsparate borgere som mangler et puf i den rigtige retning, enten i form af afklaring af hvad de vil eller et professionelt kompetenceløft. Det kan være personer som savner afklaring af og inspiration til hvilken type arbejdsplads eller uddannelse man kan forestille sig at være en del af i fremtiden. Andre visiterede medarbejdere har måske allerede en idé om hvad de ønsker at beskæftige sig med eller uddanne sig til, men mangler konkrete kompetencer for at nå deres mål. Det kan være de generelle kompetencer som er nødvendige på enhver arbejdsplads, det vil sige mødestabilitet at kunne indgå i teams og lignende. Deres behov kan også være at oparbejde branchespecifikke kompetencer som knytter sig til café og restaurationsbranchen. I caféen får alle medarbejdere reelle kompetencer som de kan bruge i deres arbejdsliv efterfølgende.

Det er vores mål at caféen i så stort omfang som det er muligt skal ligne en ordinær arbejdsplads, og vores mål er at hjælpe den enkelte medarbejder til at opbygge en identitet som medarbejder. Vi møder ikke først og fremmest borgerne med deres problemer og udfordringer i fokus, men vi ser på og nærer deres professionelle potentiale og kompetencer.

Teamstruktur

Når man starter i et forløb i caféen så bliver man en del af et team. Hvert team er ansvarlig for ét område af cafédriften med de dertilhørende daglige opgaver.

De fire teams i caféen er for øjeblikket:

  • Tjener og barista (Opgaver: kaffebrygning, servering og kassebetjening)
  • Koldt køkken (Opgaver: Tilberedning af delikatesser, anretning af tapas, sandwich og salater)
  • Bageri (Opgaver: Bagning)
  • Køkken (Opgaver: Tilberedning af mad og udvikling af menukort)

Hvert team består af en gruppe medarbejdere, samt en eller flere ansatte der fungerer som læremestre indenfor deres egen faggruppe. Læremestrene er café- og restaurationsfagligt uddannet personale med solid praktisk erfaring, som kan lære medarbejderne konkrete brugbare færdigheder og kompetencer, som kan bruges hvis medarbejderen ønsker i fremtiden at arbejde i restaurationsbranchen.

Teamstrukturen bidrager til at medarbejderen oplever at gøre en forskel, og de oplever at når en medarbejder i ens team er fraværende har det en betydning for arbejdsgangene den dag. Det giver professionelt selvværd at opleve at man møder op og gør en forskel og at man løser konkrete opgaver som har betydning for caféens drift.

Vi har oplevet at der opstår et stærkt sammenhold i de enkelte teams, og det styrker motivationen og trivslen blandt vores medarbejdere, der ofte ikke har et stærkt netværk fra starten. Den professionelle atmosfære hvor man anerkendes for sin indsats og hjælper hinanden skaber et sammenhold som medarbejderne dyrker både i og udenfor arbejdstiden.

Værdier

Vi oplever det er vigtigt at medarbejderne opbygger en professionel identitet, og derfor møder vi dem i hverdagen som medarbejdere. Vi skaber empowerment og styring i eget liv gennem succesoplevelser i det daglige arbejde. Vi fokuserer på medarbejderens styrker og har tillid til at de kan løse de opgaver som de har påtaget sig i deres teams. Vores erfaring er at denne tilgang giver succesoplevelser og selvtillid, og det har det med at sprede sig til andre aspekter af medarbejderens liv.

Individuelt tilrettelagte opgaver

Hvilket team man placeres i afhænger af hvilke interesseområder medarbejderen har, hvilke mål der er beskrevet for den enkelte medarbejders forløb og hvilke udfordringer medarbejderen har. Teamplaceringen besluttes i en dialog mellem den visiterende myndighed, medarbejderen og caféens daglige ledelse.

Mentortimer

Der er mulighed for at tilkøbe mentortimer i forbindelse med forløbene, disse mentortimer kan blandt andet bruges til at arbejde med sociale problematikker, afklaring i forhold til fremtidig uddannelse eller beskæftigelse eller helt konkret til at hjælpe med jobsøgning. Mentoren er en ansat som færdes i caféen til hverdag og har tæt kontakt til den daglige drift, derfor har hun gode forudsætninger for at hjælpe medarbejderne med at få øje på og beskrive egne potentialer og kompetencer, hvilket er en fordel på vejen mod beskæftigelse eller uddannelse.

Faciliteter

Fysisk består Café På Banen af en café på Hobro Station og et cafeteria i Rosendal Idrætsforum. Det er to arbejdspladser som byder på forskellige opgavetyper i hverdagen. Vagtplanen i det daglige er dynamisk og hvert team er tilknyttet begge steder.

I caféen på Hobro Station kan man opleve mere eller mindre travle perioder eller dage, så medarbejderen skal lære at færdes i et miljø hvor tempoet og opgavemængden er svingende. I Rosendal Idrætsforum er der er mere jævn og forudsigelig strøm af kunder, så det er i det daglige lettere at strukturere arbejdsopgaverne her end i caféen på stationen.​

Fandt du ikke, hvad du ledte efter?

Ring eller skriv til os hvis du vil vide mere om vores tilbud

Udover tilbud om bosted for børn og unge har vi også flere forskellige tilbud til voksne, bl.a. bosted til udviklingshæmmede voksne samt for borgere med autisme. 

Vi har 2 botilbud; en dagbeskæftigelse med bl.a. STU samt bostøtte til voksne i eget hjem.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvem vi er, og hvad vi kan som socialpædagogisk opholdssted.

Du er også altid velkommen til at komme forbi og kigge nærmere på vores opholdssted og botilbud – men af hensyn til os alle, beder vi dig kontakte os inden og aftale nærmere.

Fonden Hedehuset  -  ​Havnevej 2, 9550 Mariager  -  CVR: 74663028  -  Tlf.: 98 54 16 82  -  E-mail: hedehuset@hedehuset.dk