Metoder i det pædagogiske behandlingsarbejde

Jeg-støttende samtale​

Jeg-støttende-samtale er en samtalemetode, hvor en ung med udviklingshæmning og/eller udadreagerende adfærd støttes i at sætte ord, kropssprog og stemning på sine følelser og reflektere over fordele, ulemper og konsekvenser ved den unges egne muligheder og ønsker for fremtiden.​

Små mål​

Små mål er en metode, hvor den unges udviklingsplan, i samarbejde med den unge, brydes op i små overskuelige mål og definerede indsatsområder. Observationer i forhold til de små mål/ indsatsområderne registreres i dagbogssystemet, og giver grundlag for samtale med den unge om udvikling og små succeser. Små mål fastholdes så længe de er relevante og udskiftes/omdefineres, når det er formålstjenligt. De små mål relateres altid tilbage til de overordnede mål i udviklingsplanen og kommunens handleplan. Metoden giver grundlag for at dokumentere og måle udvikling og resultater.​​

Social færdighedstræning

Social færdighedstræning er en metode, hvor pædagogen støtter den unge i at optræne, udvikle eller fastholde personlige og sociale færdigheder. Færdighedstræningen kan foregå gennem samtaler, hjemmeøvelser, træning af problem- og konfliktløsningsstrategier og rollespil.​​

KRAP

KRAP står for "Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik". Det er en metode, hvor pædagogen hjælper den unge med at opnå personlig og social kompetence gennem kognitive teknikker og et anerkendende fokus på den unges ressourcer.​​

Hedehusets egen psykolog

Udover det dygtige pædagogiske personale, har vi også en psykolog. Vores psykolog indgår i det almindelige daglige pædagogiske arbejde med børnene og de unge. Er der behov for individuelle psykologsamtaler med separat psykologjournal, kan dette sagtens lade sig gøre efter aftale.​

Kontakt Hedehuset, hvis du har spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål til vores botilbud. 

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Fandt du ikke, hvad du ledte efter?

Ring eller skriv til os hvis du vil vide mere om vores tilbud

Udover tilbud om bosted for børn og unge har vi også flere forskellige tilbud til voksne, bl.a. bosted til udviklingshæmmede voksne samt for borgere med autisme. 

Vi har 2 botilbud; en dagbeskæftigelse med bl.a. STU samt bostøtte til voksne i eget hjem.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvem vi er, og hvad vi kan som socialpædagogisk opholdssted.

Du er også altid velkommen til at komme forbi og kigge nærmere på vores opholdssted og botilbud – men af hensyn til os alle, beder vi dig kontakte os inden og aftale nærmere.

Fonden Hedehuset  -  ​Stations​vej 12, 1. sal, 9500 Hobro  -  CVR: 74663028  -  Tlf.: 98 54 16 82  -  E-mail: hedehuset@hedehuset.dk