Graduerede takster 2021

Hos Hedehuset betaler du kun for den støtte, barnet modtager. Vi opererer med to takstgrupper, hvilken takstgruppe barnet hører under afgøres primært af hvor meget personaledækning barnet eller den unge har behov for. De væsentlige parametre som er afgørende for personaledækningen er beskrevet nedenfor. Du kan også læse mere om opholdsstedets målgruppe, det pædagogiske arbejde eller læse beretningerne fra to tidligere beboere.

​​

Gruppe 1

​​Pris pr. måned: kr. 83.112,-

Børn og unge inden for den beskrevne målgruppe med betydeligt vanskeligheder og stort støttebehov. Kategorien udgør den største del af Hedehusets børn/unge gruppe.

Der er tale om børn/unge:

 • med betydeligt støttebehov og behov for en målrettet pædagogisk indsats
 • ​der har behov for særlig støtte for at kunne tilpasse sig dags strukturen
 • der kan have svært ved uden særlig støtte at indgå i en gruppe
 • der er grænsesøgende med behov for tydelige grænser, og som kan være udadreagerende
 • ​som har ADHD eller tilgrænsende diagnoser, og hvor der skal samarbejdes med det psykiatriske behandlingssystem, psykolog eller lign.
 • ​som har svært ved at indgå/har behov for ekstra støtte for at kunne indgå i ordinære fritidsaktiviteter uden for opholdsstedet.
 • ​der er kriminalitets- og misbrugstruede
 • ​der har vanskeligheder med at følge et ordinært skoleforløb, og hvor der er behov for et særligt tilrettelag samarbejde med skolen
 • ​hvor der er et krævende forældresamarbejde
 • unge der ikke altid har mulighed for at komme hjem/eller til andet netværk i weekend og ferier ​

Gruppe 2

​​Pris pr. måned: kr. 104.650,-

Pris pr. døgn: kr. 3.440,- (ved akutte og kortvarige anbringelser)

Børn og unge med problemstillinger inden for målgruppens kategori, som har betydelige vanskeligheder med en kompliceret ungdomsadfærd og hvor problemerne er så omfattende, at der er behov for et særligt intensivt socialpædagogisk forløb. Der er tale om unge, hvor der kræves en særlig indsats for at få brudt en negativ og destruktiv løbebane.

Der er således inden for kategorien tale om unge, der har brug for en særlig styrket individuel tilrettelagt pædagogisk indsats oftest med behov for høj grad af struktur og voksenstyring - i hvert fald i den indledende fase.


Der kan være tale om:

 • ​Akutte evt. tidsbegrænsede indskrivninger, hvor der ikke etableres skoletilbud i dagtimerne.
 • Udredningsforløb
 • Planlagte visitationer hvor der er behov for en særlig intensiv indsat​s

​Disse taksgrupper er vejledende, og viser taksterne for 2020. Det vil altid bero på en konkret vurdering, hvilken takstgruppe det enkelte barn visiteres til, baseret på hvilke pædagogiske indsatser, der er behov for, således at barnet kan udvikle sig i en positiv retning. Vurderingen fortages i samarbejde mellem den visiterende myndighed og Hedehusets personale.​​

Kontakt Hedehuset, hvis du har spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål til vores botilbud. 

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Fandt du ikke, hvad du ledte efter?

Ring eller skriv til os hvis du vil vide mere om vores tilbud

Udover tilbud om bosted for børn og unge har vi også flere forskellige tilbud til voksne, bl.a. bosted til udviklingshæmmede voksne samt for borgere med autisme. 

Vi har 2 botilbud; en dagbeskæftigelse med bl.a. STU samt bostøtte til voksne i eget hjem.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvem vi er, og hvad vi kan som socialpædagogisk opholdssted.

Du er også altid velkommen til at komme forbi og kigge nærmere på vores opholdssted og botilbud – men af hensyn til os alle, beder vi dig kontakte os inden og aftale nærmere.

Fonden Hedehuset  -  ​Stations​vej 12, 1. sal, 9500 Hobro  -  CVR: 74663028  -  Tlf.: 98 54 16 82  -  E-mail: hedehuset@hedehuset.dk