Individuelle forløb​

Opbygning af de individuelle forløb

Harlekin tilbyder individuelt tilrettelagte forløb som har til formål i størst muligt omfang at opkvalificere eleverne, så de kan fungere så selvstændigt som muligt i både deres private og professionelle liv.

Vi kan tilbyde både hele og delvise STU forløb. Et fuldt STU forløb er af tre års varighed og er individuelt tilrettelagt, fælles for dem er at de er bygget op af de følgende fire byggeklodser, afklaring, praktik, værkstedundervisning og skoleundervisning.​

1. Afklaring

Afklaringsforløbet bruges på at finde den unges udgangspunkt og afdække udviklingspotentialer og opsætte mål ud fra princippet om den nærmeste udviklingszone. Dette foregår i starten af forløbet, men vender også løbende tilbage, for at sikre en kontinuerlig udvikling. Vi udnytter det fulde udviklingspotentiale hos den enkelte elev ved løbende at sætte nye mål når de gamle er nået. Ved at tage det et skridt ad gangen kan vi ofte se en stor udvikling i løbet af et STU forløb i Harlekin.

2. Værkstedundervisning

Værkstedundervisningen foregår på det værksted eleven er tilknyttet. Man er tilknyttet et fast værksted, dermed har eleven en fast underviser som kender deres behov og udfordringer og eleven har ligeledes en fast social gruppe som de er en del af. Det er muligt at være på flere forskellige værksteder i løbet af et STU-forløb, men man er kun tilknyttet ét værksted ad gangen. Værkstedsskift kan ske på baggrund af en elevs eget ønske eller på baggrund af at personalet vurderer at skiftet vil have en positiv effekt på elevens udvikling. Strukturen i værkstedundervisningen skaber et trygt, forudsigeligt og overskueligt miljø for den enkelte elev, og det er vores erfaring at det fordrer den største udvikling hos den målgruppe som STU’en henvender sig til.

3. Praktik

Som en del af STU-forløbet tilbydes eleven en række praktikforløb, disse kan ligge både internt i Fonden Hedehuset og eksternt hos vores samarbejdspartnere i erhvervslivet. Praktikken er en fleksibel størrelse og tilpasses som alt andet til elevens behov, forudsætninger og interesser. Praktikkerne kan være sammenhængende perioder hvor man er afsted udenfor sit eget værksted eller det kan være sideløbende med værkstedundervisningen hvor man er ude i sin praktik et antal dage eller timer pr. uge.

4. Skoleundervisning

Sideløbende i alle tre år modtager eleverne relevant boglig undervisning på folkeskoleniveau. Denne undervisning er tilrettelagt individuelt så den matcher elevens boglige forudsætninger og interesseområder. Vi arbejder ud fra et sigte om at eleverne skal opleve et trygt og positivt læringsmiljø. Undervisningen foregår i små hold, med en høj grad af lærerkontakt.​

Kontakt Hedehuset, hvis du har spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål til vores botilbud. 

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Fandt du ikke, hvad du ledte efter?

Ring eller skriv til os hvis du vil vide mere om vores tilbud

Udover tilbud om bosted for børn og unge har vi også flere forskellige tilbud til voksne, bl.a. bosted til udviklingshæmmede voksne samt for borgere med autisme. 

Vi har 2 botilbud; en dagbeskæftigelse med bl.a. STU samt bostøtte til voksne i eget hjem.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvem vi er, og hvad vi kan som socialpædagogisk opholdssted.

Du er også altid velkommen til at komme forbi og kigge nærmere på vores opholdssted og botilbud – men af hensyn til os alle, beder vi dig kontakte os inden og aftale nærmere.

Fonden Hedehuset  -  ​Stations​vej 12, 1. sal, 9500 Hobro  -  CVR: 74663028  -  Tlf.: 98 54 16 82  -  E-mail: hedehuset@hedehuset.dk