Beskæftigelsesindsatser og STU

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse​

Fonden Hedehuset tilbyder flere forskellige beskæftigelsesindsatser og STU, så vi kan imødekomme så mange borgere som muligt. Hedehusets beskæftigelsesindsatser ydes efter servicelovens §103 og §104 samt lov om aktiv beskæftigelse §32. Vi kan både tilbyde et forløb til borgeren, der har brug for helt beskyttet beskæftigelse og et forløb til borgeren, der er klar til virkelighedsnær beskæftigelse, der ved behov stadig sikrer støtte og opbakning. Det betyder dermed, at vores borgere har de bedste muligheder for udvikling. Hvis borgerens udvikling kalder på nye udfordringer, så kan vi tilpasse forløbet, uden at de skal væk fra de trygge rammer, de kender.

Vil tilbyder følgende:

Café På Banen

LAB § 32

Ca. 20 pladser​

Mariager Saltcenter

LAB § 32

STU

SEL § 103

SEL § 104

Ca. 20 pladser​

Hedehusets STU og beskæftigelsesindsats på Ny Havnevej består af to værksteder, der kan rumme mange forskellige borgere. Alle vores forløb er individuelt tilrettelagt, således vores borgere indgår i faste grupper, der tager højde for hver enkelt borgers trivsel. Hedehuset beskæftigelse er målrettet aktivitetsparate borgere, der har behov for en helhedsorienteret pædagogisk indsats og støtte for at fungere på en arbejdsplads.

Café På Banen ligger på Hobro Station, og tilbuddet er målrettet aktivitetsparate unge, som med den rette støtte kan indgå i driften af caféen. I dette tilbud tilegner den visiterede medarbejder sig konkrete arbejdsmarkedsrettede kompetencer, som har et arbejdsmarked og forskellige uddannelsesretninger i direkte forlængelse.

Mariager Saltcenter er et kultur- og oplevelsescenter på havnen i Mariager. Her er der flere forskellige former for STU og beskæftigelsesmuligheder. Bl.a Café Salt, derligesom Café På Banen målrettet aktivitetsparate unge, men også STU-elever, der kan indgå i driften af caféen. Her får de unge muligheden for at lære færdigheder inden for café, køkken og restauration. Udover caféen sørger vi for butikken, billetsalg, saltsydning samt rengøring og bygningsvedligehold.


Beskæftigelses- eller ressourceforløb (LAB)

Hos Fonden Hedehuset tilbyder vi beskæftigelses-eller ressourceforløb med det formål at afklare, hvilket udviklingsperspektiv der er i forhold til borgerens arbejdsevne. Det er borgere, som har brug for en helhedsorienteret indsats i et struktureret miljø, der skaber stabilitet og forudsigelighed i de opgaver, der skal løses. Det er borgere, som har brug for støtte til at identificere og udvikle deres faglige kvalifikationer samt arbejde med deres personlige udfordringer.

Aktivitet og samvær (Serviceloven §104)

Dette tilbud leveres efter Servicelovens § 104 og er målrettet borgere, som er tilkendt en førtidspension, og ønsker et aktivitetstilbud i dagtimerne. Vi har i vores tilbud fokus på at tilpasse aktiviteterne, så de passer den enkelte borgers evner og interesser. Det er forskelligt, om de borgere, som benytter tilbuddet om aktivitet og samvær, bor i et af Hedehusets egne botilbud, i egen lejlighed eller i en anden type bolig med støtte.

Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven §103)

Dette tilbud leveres efter Servicelovens § 103 og er målrettet borgere, som er tilkendt en førtidspension, og ønsker et beskyttet beskæftigelsestilbud. Ved beskyttet beskæftigelse aflønner kommunen borgeren for indsatsen, og det er også kommunen, der fastsætter lønnen.

Vi har i vores tilbud fokus på at tilpasse aktiviteterne, så de passer den enkelte borgers evner og interesser. Det er forskelligt, om de borgere, som benytter tilbuddet om aktivitet og samvær, bor i et af Hedehusets egne botilbud, i egen lejlighed eller i en anden type bolig med støtte.​

Individuel STU med fokus på at opkvalificere eleven

Vores målgruppe er STU-elever, som har brug for et helhedsorienteret forløb, der foregår i trygge, overskuelige og forudsigelige rammer. Harlekin STU består af en række kreative og håndværksfaglige værksteder samt et køkken- og butiksforløb, som eleven kan blive tilknyttet. Alle vores forløb har fokus på de faglige, personlige og sociale kompetencer.

Et fuldt STU-forløb er af tre års varighed og er opbygget af fire byggeklodser:

  1. ​ Afklaring
  2. Værkstedundervisning
  3. Praktik
  4. Skoleundervisning

Alle forløb bliver individuelt tilrettelagt, så det bedst muligt kan opkvalificere eleven. Forløbet har fokus på, at eleven skal kunne fungere så selvstændigt som muligt i sit private og professionelle liv.​ Det er også muligt at tage dele af uddannelsen hos os. Du kan læse mere om de individuelle forløb her. Derudover tilbyder vi STU på vores afdelinger i Hobro, og du kan læse om Café På Banen her eller her.

Vi arbejder altid anerkendende og ressourcefokuseret, og du kan læse mere om vores pædagogiske tilgang her.

Kontakt os for at høre mere om uddannelsesforløbene

Du er velkommen til at få mere at vide om en STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) hos Harlekin og Fonden Hedehuset. Du kan ringe til os på telefon 98 54 16 82 for at aftale nærmere, eller du kan skrive til os på e-mail hedehuset@hedehuset.dk.​

Vi ser frem til at høre fra dig!​

For at se denne Facebook video skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke

For at se denne Youtube video skal du acceptere marketing cookies

Administrer samtykke

Kontakt Hedehuset, hvis du har spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål til vores botilbud. 

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Fandt du ikke, hvad du ledte efter?

STU

Kontakt

Ring eller skriv til os hvis du vil vide mere om vores tilbud

Udover tilbud om bosted for børn og unge har vi også flere forskellige tilbud til voksne, bl.a. bosted til udviklingshæmmede voksne samt for borgere med autisme. 

Vi har 2 botilbud; en dagbeskæftigelse med bl.a. STU samt bostøtte til voksne i eget hjem.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvem vi er, og hvad vi kan som socialpædagogisk opholdssted.

Du er også altid velkommen til at komme forbi og kigge nærmere på vores opholdssted og botilbud – men af hensyn til os alle, beder vi dig kontakte os inden og aftale nærmere.

Fonden Hedehuset  -  ​Stations​vej 12, 1. sal, 9500 Hobro  -  CVR: 74663028  -  Tlf.: 98 54 16 82  -  E-mail: hedehuset@hedehuset.dk