Hedehuset STU

Hos Fonden Hedehuset tilbyder vi en særligt tilrettelagt uddannelse til unge, der ikke har mulighed for at tage en ungdomsuddannelse i det almene uddannelsessystem. Vores STU udbydes i Mariager, og de unge mennesker på vores uddannelse kommer både fra midt- og nordjylland. Vi har nogle rigtigt gode STU-forløb, hvor eleverne kan arbejde i vores kreative og håndværksfaglige værksteder samt et køkkenforløb. Det er muligt at tage hele uddannelsen hos os, men det er også muligt at tage dele af uddannelsen, hvis der skulle være behov for det.

Målgruppe

Målgruppen for STU er elever, der har brug for et helhedsorienteret forløb, som foregår i trygge, overskuelige og forudsigelige rammer. Alle vores forløb bliver individuelt tilrettelagt, så der er fokus på at opkvalificere den enkelte elevs faglige, personlige og sociale kompetencer. Vi ønsker, at et STU-forløb hos os skal give eleven de bedst mulige rammer for at udvikle sig og kunne fungere så selvstændigt som muligt i sit private og professionelle liv. I hele Fonden Hedehuset arbejder vi altid anerkendende og ressourcefokuseret.

Et fuldt STU-forløb er et tre årig uddannelsesforløb, der er tilrettelagt den individuelle elevs behov. Fælles for alle vores uddannelsesforløb er, at de er opbygget af fire byggeklodser:

1.​ Afklaring

Indledningsvist foretages der en afklaring af den unges udgangspunkt og udviklingspotentialer, hvorudfra der, med udgangspunkt i princippet om nærmeste udviklingszone, opstilles mål for borgeren. Denne afklaring vil løbende blive genbesøgt, hvor de opnåede mål bliver erstattet af nye. Hermed kan vi udnytte den unges fulde udviklingspotentiale og sikre en kontinuerlig udvikling.

2.​ Værkstedsundervisning

Alle elever vil være tilknyttet et fast værksted, hvor de indgår i en fast socialgruppe, og hvor eleven har en fast underviser, som kender deres behov og udfordringer. Denne struktur skal give eleven stabilitet, forudsigelighed og tryghed til at kunne koncenterer sig om at nå sine mål, og det er vores erfaring, at denne struktur fordrer den største udvikling hos vores STU-elever. Det er kun muligt at være tilknyttet ét værksted af gangen, men det er muligt at skifte til et nyt værksted, hvis eleven ønsker det, eller hvis personalet vurderer, at et skif vil have en positiv effekt på elevens udvikling.

3. ​Praktik

Vores STU-elever vil blive tilbudt en række praktikforløb – enten internt i Fonden eller eksternt hos vores samarbejdspartnere i erhvervslivet. Praktikken er fleksibel og individuelt tilpasset, så forløbet passer til elevens behov, forudsætninger og interesser. Det er både muligt at have en praktikperiode, hvor man er afsted uden for værkstedet, eller så kan praktikken være sideløbende med værkstedsundervisningen, hvor eleven vil være i praktik et antal dage eller timer pr. uge.

4.​ Skoleundervisning

Alle vores elever vil sideløbende modtage relevant boglig undervisning på folkeskoleniveau. Som alt andet i vores STU-forløb er undervisningen individuelt tilrettelagt, så eleverne oplever et trygt og positivt læringsmiljø, hvor undervisningen matcher elevens boglige forudsætninger og interesseområder. Vores undervisning foregår i små hold med en høj grad af lærekontakt. 

Kontakt Hedehuset, hvis du har spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål til vores botilbud. 

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Fandt du ikke, hvad du ledte efter?

STU

Kontakt

Ring eller skriv til os hvis du vil vide mere om vores tilbud

Udover tilbud om bosted for børn og unge har vi også flere forskellige tilbud til voksne, bl.a. bosted til udviklingshæmmede voksne samt for borgere med autisme. 

Vi har 2 botilbud; en dagbeskæftigelse med bl.a. STU samt bostøtte til voksne i eget hjem.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvem vi er, og hvad vi kan som socialpædagogisk opholdssted.

Du er også altid velkommen til at komme forbi og kigge nærmere på vores opholdssted og botilbud – men af hensyn til os alle, beder vi dig kontakte os inden og aftale nærmere.

Fonden Hedehuset  -  ​Stations​vej 12, 1. sal, 9500 Hobro  -  CVR: 74663028  -  Tlf.: 98 54 16 82  -  E-mail: hedehuset@hedehuset.dk