Botilbud og Bostøtte

Paragraf 107, paragraf 108 og paragraf 66

Hos Fonden Hedehuset har vi to botilbud i Mariager – og vores placering medfører, at vi modtager mange beboere fra hele Nordjylland og Midtjylland. Nedenfor kan du trykke på billederne for at læse mere om vores afdelinger. Derudover tilbyder vi bostøtte, der er bevilget efter Serviceloven paragraf 85, i borgerens eget hjem.​​

Målgruppe – autisme, opmærksomhedsforstyrrelser og psykiske lidelser

Målgruppen omfatter borgere med:

 • Autisme (autismespektrumforstyrrelse)
 • Lettere grad af udviklingshæmning
 • ​Opmærksomhedsforstyrrelser, herunder ADHD
 • Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser
 • Psykiske lidelser (angst og depression)
 • Særlige sociale problemer

Fælles uanset problematik er, at beboeren:

 • Kan profitere at bo i et mindre fællesskab med individuel indsats i strukturerede rammer
 • ​Har et vist udviklingspotentiale, som fokus i den socialpædagogiske indsats retter sig mod
 • Er selvhjulpen i forhold til personlig pleje, eller kan klare sig med vejledende støtte

Målgruppen omfatter ikke gruppen af personer med vidtgående fysisk og psykisk handicap. Desuden modtaget botilbuddet ikke personer, der er voldelige eller har et voldeligt kommunikationsmønster, er aktive kriminelle eller aktive misbrugere.

Muligheder og takster

Hos Fonden Hedehuset betaler du kun for den støtte, borgeren modtager. Vi har derfor to takstgrupper alt efter, hvor meget personaledækning borgeren har behov for. Beboergruppe på vores botilbud er hovedsageligt udgjort af borgere fra kategori 1. Hvis der er et behov for yderligere støttetimer til den enkelte borger, så forhandles dette individuelt. Vi tilbyder også hjælp til akut anbringelse, dette er en del af kategori 2.​

Botilbuddet Fuglsang

SEL § 107, § 108 og § 66

Kategori 1

Pris pr. måned: kr. 66.567,-

​​Inkl. borgerens egenbetaling på kr. 9.603,- pr. md .

Botilbuddet Fuglsang

SEL § 107, § 108 og § 66

Kategori 2

Pris pr. måned: kr. 90.729,-

​​Inkl. borgerens egenbetaling på kr. 9.603,- pr. md .

Kategorien dækker over unge og voksne:

 • med betydeligt støttebehov og behov for en målrettet pædagogisk indsats.
 • som har svært ved at indgå/har behov for ekstra støtte for at kunne indgå i aktiviteter uden for bostedet.
 • som er overvejende selvhjulpne på det personlige plan (ikke plejekrævende).
 • som er beskæftiget i dagtimerne enten i Fonden Hedehusets dagbeskæftigelse eller i anden beskæftigelse.
 • som med støtte kan indgå i et fællesskab og den normale dagsstruktur eller i en individuelt tilrettelagt dagsstruktur.

Her forudsættes det, at borgeren er i beskæftigelse i dagtimerne 8-14.

OBS: For unge under 18 år tillægges takst for tøj- og lommepenge.

Kategorien dækker over unge og voksne:

 • med særlige vanskeligheder/ individuelle behov, hvor der er behov for ekstra individuel personalestøtte ud over fastlagt normering.
 • der ikke magter dagbeskæftigelse eller andet aktivitetstilbud, og hvor der derfor er behov for ekstra pædagogisk støtte fra botilbuddet i dagtimerne.
 • borgere med behov for periodevis vågen nattevagt.

OBS: For unge under 18 år tillægges takst for tøj- og lommepenge.

Botilbuddet Rosengade

SEL § 107 og § 66

Pris pr. måned: kr. 43.241,-

Inkl. borgerens egenbetaling på kr. 6.504,- pr. md.

Bostøtte

SEL § 85

Pris pr. time: kr. 600,-

​Målgruppen dækker over unge og voksne:

 • Der har behov for at modtage intensiv bo træning.
 • Der har brug for en afklaring om, hvilke støttebehov beboeren har i egen lejlighed.
 • Der hovedsageligt kan strukturere deres egen hverdag og aktiviteter.

OBS: For unge under 18 år tillægges takst for tøj- og lommepenge.

Bostøtten bevilges efter Serviceloven §85, og gives til borgere i eget hjem.​ Der kan etableres fleksible eller særligt tilrettelagte foranstaltninger.​

Fonden Hedehuset har et velfungerende dagtilbud i henholdsvis Mariager og Hobro, med både STU, ressourceforløb, beskæftigelsesindsatser samt tilbud om aktivitet og samvær efter Servicelovens paragraf 104. til de borgere, der opholder sig hos os. Det kan være en stor fordel for beboeren, at botilbud og dagbeskæftigelse begge er udbudt af Fonden Hedehuset, da vores forskellige afdelinger arbejder ud fra samme værdisæt, samt der løbende kommunikeres på tværsaf afdelingerne. Personalet kan derfor i fællesskab skabe de bedst mulige rammer for borgeren.

I vores botilbud ønsker vi at inddrage beboerne i den grad, det er muligt, så de kan udvikle en form for medansvar for deres hverdag. Dette er en del af vores livskompetence, og vi har stort fokus på at udvikle denne. Dette foregår f.eks. ved, at borgerne er med til at lave ugens madplan, tilberede aftensmad og beslutte, hvilke aktiviteter der skal være i weekenderne.

Vi har højt fokus på, at alle beboere skal tage hensyn til hinanden, så der er plads til alle, uanset baggrund og problematikker, hvilket kræver, at vi træner vores beboere i deres sociale kompetencer, så de bedre kan indgå i fællesskaber. Vi sætter derfor en ære i, at vores personale har en høj faglighed, da det er nødvendigt for at vores beboere får de bedst mulige rammer for udvikling. Vi har stor erfaring gennem mange år i branchen med at tilpasse både det fysiske og det pædagogiske miljø, således vi kan hjælpe en bred vifte af borgere.

Alle vores beboere har tilknyttet en kontaktperson, som i fællesskab med borgeren nedbryder kommunens handleplan i mindre delmål samt løbende afholder målsamtaler med borgeren for at følge deres udvikling. Personalet på vores botilbud har alle fokus på at arbejde med den enkeltes udfordringer i hverdagen. Det er altså ikke kun i målsamtalerne, dette sker. Vi har dygtiggjort os i at lave en nøje afvejning af vores borgeres her-og-nu tilstand, hvor vi vurderer borgerens kapacitet for udfordringer, og er opmærksomme på ikke at overskride denne, da vi mener, det giver rammerne for bedst mulig udvikling.

I Fonden Hedehuset mener vi, at en meningsgivende og værdifuld hverdag er vigtig for alle mennesker – ung som gammel, syg som rask. Vi har fokus på at skabe en kultur, hvor det er naturligt for alle at være i en form for uddannelse eller dagbeskæftigelse. Derudover støtter vi også op om eventuelle fritidsaktiviteter, hvor beboeren har mulighed for at udvide deres socialisering og øve sine kompetencer.​

Få mere at vide om paragraf 107 og paragraf 108

Vi har i øjeblikket 2 ledige pladser på botilbuddene. Derudover har vi netop udvidet vores lokaler på beskæftigelse og STU, hvorfor der også her er ledige pladser. Kontakt os for nærmere info.

Du kan også kontakte os, hvis du gerne vil høre mere om vores tilbud til børn og unge med f.eks. autisme, ADHD eller angst. Vi informerer desuden gerne om, hvad paragraf 107 og paragraf 108 er – og hvordan vi bruger dem.​

Afdelingsleder:​ Brian Møller Madsen

bmm@hedehuset.dk

Telefon: 96 68 27 25

Ledige pladser

Vi har i øjeblikket 2 ledige pladser på botilbuddene. ​Derudover har vi netop udvidet vores lokaler på Beskæftigelse og STU, hvorfor der også her er ledige pladser.

Kontakt os på telefon​ 98 54 16 82​ for nærmere info.

Bostøtte § 85

Fonden Hedehuset leverer støtte til borgere i eget hjem efter Servicelovens § 85.

Vi yder støtte både i større og mindre omfang, alt efter behovet hos den enkelte borger, og efter individuel aftale med den stedlige kommune.

​Udover bostøtte kan vi også hjælpe med fx. efterværnsforanstaltninger samt mentorstøtte jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Kontakt Hedehuset, hvis du har spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål til vores botilbud. 

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Fandt du ikke, hvad du ledte efter?

STU

Kontakt

Ring eller skriv til os hvis du vil vide mere om vores tilbud

Udover tilbud om bosted for børn og unge har vi også flere forskellige tilbud til voksne, bl.a. bosted til udviklingshæmmede voksne samt for borgere med autisme. 

Vi har 2 botilbud; en dagbeskæftigelse med bl.a. STU samt bostøtte til voksne i eget hjem.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvem vi er, og hvad vi kan som socialpædagogisk opholdssted.

Du er også altid velkommen til at komme forbi og kigge nærmere på vores opholdssted og botilbud – men af hensyn til os alle, beder vi dig kontakte os inden og aftale nærmere.

Fonden Hedehuset  -  ​Stations​vej 12, 1. sal, 9500 Hobro  -  CVR: 74663028  -  Tlf.: 98 54 16 82  -  E-mail: hedehuset@hedehuset.dk