Beskæftigelsesindsats og STU med bosted

STU med botilbud – paragraf 103 og paragraf 104

Fonden Hedehuset tilbyder flere forskellige beskæftigelsesindsatser og STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), så vi kan imødekomme så mange borgere som muligt. Hedehusets beskæftigelsesindsats ydes efter Servicelovens paragraf 103 og paragraf 104 samt Lov om Aktiv Beskæftigelse (LAB) paragraf 32. Vi tilbyder desuden STU med botilbud/bosted.

Vi kan både tilbyde et forløb til borgeren, der har brug for helt beskyttet beskæftigelse og et forløb til borgeren, der er klar til virkelighedsnær beskæftigelse – der ved behov stadig sikrer støtte og opbakning.

Det betyder dermed, at vores borgere har de bedste muligheder for udvikling. Hvis borgerens udvikling kalder på nye udfordringer, kan vi tilpasse forløbet, uden at de skal væk fra de trygge rammer, de kender.

Vi holder til i Mariager og Hobro, hvor vi har besøg af mange borgere fra bl.a. hele Nordjylland og Midtjylland.

De forskellige beskæftigelsesindsatser

Hedehusets STU og beskæftigelsesindsats på Ny Havnevej – STU, LAB § 32, SEL § 103, SEL § 104

Værkstederne på Ny Havnevej arbejder bl.a. efter Servicelovens paragraf 103 og paragraf 104. Der er ca. 20 pladser. Denne beskæftigelsesindsats består af to værksteder, der kan rumme mange forskellige borgere. Alle vores forløb er individuelt tilrettelagt, så borgerne indgår i faste grupper, der tager højde for hver enkelt borgers trivsel.

Hedehusets beskæftigelsesindsatser er målrettet aktivitetsparate borgere, der har behov for en helhedsorienteret praksis-, virkelighedsnær- og pædagogisk indsats og støtte for at fungere på en arbejdsplads.

Rosengade

LAB § 32

STU

SEL § 104

Ca. 5 pladser​

Beskæftigelses- eller ressourceforløb (LAB)

Hos Fonden Hedehuset tilbyder vi beskæftigelses- eller ressourceforløb med det formål at afklare, hvilket udviklingsperspektiv, der er i forhold til borgerens arbejdsevne.

Det er borgere, som har brug for en helhedsorienteret indsats i et struktureret miljø, der skaber stabilitet og forudsigelighed i de opgaver, der skal løses. Det er borgere, som har brug for støtte til at identificere og udvikle deres faglige kvalifikationer samt arbejde med personlige udfordringer.

Aktivitet og samvær (paragraf 104)

Dette tilbud leveres efter Servicelovens paragraf 104, og er målrettet borgere, som er tilkendt en førtidspension, og ønsker et aktivitetstilbud i dagtimerne. Vi har i vores tilbud fokus på at tilpasse aktiviteterne, så de passer den enkelte borgers evner og interesser.

Det er forskelligt, om de borgere, som benytter tilbuddet om aktivitet og samvær, bor i et af Hedehusets egne botilbud, i egen lejlighed eller i en anden type bolig med støtte.

Individuel STU med fokus på opkvalificering af eleven

Vores målgruppe er STU-elever, som har brug for et helhedsorienteret forløb, der foregår i trygge, overskuelige og forudsigelige rammer. Hedehusets STU består af en række kreative og håndværksfaglige værksteder samt et køkken- og butiksforløb, som eleven kan blive tilknyttet. Alle vores forløb har fokus på de faglige, personlige og sociale kompetencer. Vi arbejder altid anerkendende og ressourcefokuseret.

Et fuldt STU-forløb er af tre års varighed, og er opbygget af fire byggeklodser:

  1. ​Afklaring
  2. Værkstedsundervisning
  3. ​Praktik
  4. Skoleundervisning

Alle forløb bliver individuelt tilrettelagt, så det bedst muligt kan opkvalificere eleven. Forløbet har fokus på, at eleven skal kunne fungere så selvstændigt som muligt i sit private og professionelle liv. Det er også muligt at tage dele af uddannelsen hos os.

Kontakt os for at høre mere om STU med bosted/botilbud

Du er velkommen til at få mere at vide om paragraf 104 samt STU med evt. botilbud hos Fonden Hedehuset. Vi har både Botilbuddet Fuglsang og Botilbuddet Rosengade. Kontakt os allerede i dag for mere information. Vi ser frem til at høre fra dig.

For at se denne Facebook video skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke

For at se denne Youtube video skal du acceptere marketing cookies

Administrer samtykke

Kontakt Hedehuset, hvis du har spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål til vores botilbud. 

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Fandt du ikke, hvad du ledte efter?

STU

Kontakt

Ring eller skriv til os hvis du vil vide mere om vores tilbud

Udover tilbud om bosted for børn og unge har vi også flere forskellige tilbud til voksne, bl.a. bosted til udviklingshæmmede voksne samt for borgere med autisme. 

Vi har 2 botilbud; en dagbeskæftigelse med bl.a. STU samt bostøtte til voksne i eget hjem.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvem vi er, og hvad vi kan som socialpædagogisk opholdssted.

Du er også altid velkommen til at komme forbi og kigge nærmere på vores opholdssted og botilbud – men af hensyn til os alle, beder vi dig kontakte os inden og aftale nærmere.

Fonden Hedehuset  -  ​Stations​vej 12, 1. sal, 9500 Hobro  -  CVR: 74663028  -  Tlf.: 98 54 16 82  -  E-mail: hedehuset@hedehuset.dk