Harlekin Job

Harlekin Job er et beskæftigelsestilbud som organisatorisk er placeret i sammenhæng med Harlekin STU da man i høj grad har fælles pædagogiske principper og metoder man anvender i arbejdet. I det følgende er beskæftigelsesindsatsen som findes indenfor Harlekins rammer beskrevet.

Målgruppe

I Harlekin Job er den primære målgruppe aktivitetsparate borgere som visiteres i LAB 32 forløb og borgere i ressourceforløb. Aktivitetsparate borgere er en bred gruppe, og dem som kan have gavn af et forløb i Harlekin er personer der har brug for en helhedsorienteret indsats, med fokus på både kvalifikationer og personlige udfordringer, i et miljø hvor hverdagen er præget af stabilitet og forudsigelighed i de opgaver der skal løses.​

Forløb og struktur

Et forløb hos Harlekin beskæftigelse er individuelt tilrettelagt, og vi kan imødekomme en bred vifte behov og problemstillinger.

Når man visiteres til Harlekin Job placeres man i et af vores værksteder, hvor man vil have en primær værkstedunderviser som både står for den faglige og sociale indsats. Man er fast tilknyttet et værksted hele eller dele af sin periode, hvis den visiterede medarbejder ønsker det eller har brug for nye udfordringer kan denne skifte til et nyt værksted, men man er kun tilknyttet ét værksted ad gangen. Det betyder at man i dagligdagen tilhører den samme gruppe af visiterede medarbejdere, som kommer i det samme værksted. Tilknytningen til en fast gruppe giver en høj grad af stabilitet i hverdagen. Denne stabilitet giver ro til at arbejde med de udfordringer, der findes hos den enkelte, det vil sige både de sociale problematikker og de arbejdsrelaterede udfordringer man måtte have.

De faste grupper fordrer også at der dannes netværk indenfor grupperne. Fælles for dem der visiteres til Harlekin er det at de ofte ikke har et godt stabilt netværk i ryggen i udgangspunktet. Deres sociale udvikling understøttes på den måde både af værkstedsunderviseren og fællesskabet på det værksted man er en del af.

Værdier

På Harlekin arbejder vi med udgangspunkt i anerkendende pædagogik og specifikt KRAP-metoden (Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik), som alle vores værkstedundervisere er uddannet i. Det betyder, at vi altid fokuserer på styrkerne og succeserne hos den enkelte medarbejder, og arbejder aktivt med at skabe et positivt fokus hos den enkelte. Det er vores erfaring, at det er den bedste måde at fremme den enkeltes udvikling i en positiv retning, indenfor denne målgruppe. Vores mål med denne pædagogiske tilgang er at skabe empowerment hos den enkelte, så de kan udvikle sig og i størst muligt omfang tage ansvar for deres egen tilværelse.

Vi sætter en ære i at være et rummeligt tilbud, der kan rumme mange forskellige typer af mennesker og deres udfordringer. Vi er fleksible, når vi sætter rammerne for hver enkelt forløb, og kan i høj grad tage hensyn til, hvis medarbejderen har særlige behov for at kunne møde på arbejde og løse de aftalte opgaver. Det kan vi fordi, vi har en relationsorienteret pædagogisk tilgang. Vi forventer af medarbejderne i Harlekin, at de vil indgå i oprigtige relationer med de visiterede medarbejdere, for på den måde kan man skabe det tryggeste og mest rummelige miljø.

Faciliteter

Værkstederne der er en del af Harlekin Job deles med Harlekin STU, og det betyder, at i hverdagen består grupperne på værkstederne af en sammensætning af STU-elever, LAB 32 og personer i ressourceforløb. Det kan lade sig gøre, fordi forløbene i alle tilfælde er tilrettelagt individuelt. Det gælder både i beskæftigelsesindsatsen og i STU’en.

I værkstederne kan vi imødekomme en lang række interesser, og vores kompetente personale kan tilpasse de daglige opgaver, så de passer til den enkeltes forudsætninger og interesser. Overordnet falder værkstederne i to kategorier, der er de hånværksfaglige og de kreative værksteder.​

Kontakt Hedehuset, hvis du har spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål til vores botilbud. 

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Fandt du ikke, hvad du ledte efter?

Ring eller skriv til os hvis du vil vide mere om vores tilbud

Udover tilbud om bosted for børn og unge har vi også flere forskellige tilbud til voksne, bl.a. bosted til udviklingshæmmede voksne samt for borgere med autisme. 

Vi har 2 botilbud; en dagbeskæftigelse med bl.a. STU samt bostøtte til voksne i eget hjem.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvem vi er, og hvad vi kan som socialpædagogisk opholdssted.

Du er også altid velkommen til at komme forbi og kigge nærmere på vores opholdssted og botilbud – men af hensyn til os alle, beder vi dig kontakte os inden og aftale nærmere.

Fonden Hedehuset  -  ​Stations​vej 12, 1. sal, 9500 Hobro  -  CVR: 74663028  -  Tlf.: 98 54 16 82  -  E-mail: hedehuset@hedehuset.dk